หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

มีบทบัญญัติที่เกี่ยวแก่ลักษณะบุทคล เช่น การสมรส การอย่า และการรับมฤดก ที่เกี่ยวแก่ลักษณะสัญญา เช่น กู้หนี้ ซื้อขาย ให้ยืม เป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ไม่มีบททั่วไปซึ่งบัญญัติถึงการก่อตั้งความเป็นอยู่และความระงับสิ้นไปแห่งสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย เหตุดั่งนี้ เมื่อจะวินิจฉัยถึงข้อนั้น ๆ จำต้องพิจารณาค้นคว้าหาจากบทฉะเพาะเรื่อง ๆ อนึ่ง กฎหมายลักษณะทรัพย์สินก็จำเป็นต้องมีขึ้นไว้ให้ชัดเจน บทกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์ก็ควรนำมาบัญญัติขึ้นไว้ เพราะการค้าขายระหว่างกรุงสยามและประเทศใกล้เคียงเจริญขึ้นทุกวัน เช่น ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ตั๋วเงิน เก็บของในคลังสินค้า ฯลฯ ส่วนในกฎหมายอาชญา ก็จำต้องนำเอาบทสำหรับคุ้มครองตามที่มีในประมวลกฎหมายใหม่ ๆ มาบัญญัติไว้ เพื่อรักษาประโยชน์ทั้งของประชาชนและของบุทคลผู้ต้องหา

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญแห่งกิจการที่กล่าวนี้นานมาแล้ว และเห็นด้วยว่า จะทำไปให้สำเร็จได้ก็โดยชำระสะสางบทกฎหมายทั้งสิ้นที่ใช้อยู่ในพระราชอาณาจักร์ให้เป็นประมวล อีกประการหนึ่ง รัฐบาลปรารถนาจะให้ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้สิทธิ