หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๓. การผูกขาดตัดตอน

๔. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ

๕. รายได้จากการไปรษณีย์โทรเลข

๖. รายได้จากการรถไฟ

๗. รายได้จากการรัฐพาณิชย์อื่น ๆ

๘. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๐ (พ.ศ. ๒๔๗๓) อินโดจีนมีงบประมาณรายได้และรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๖๑๖,๐๐๐ เหรียญ

บทที่ ๒
การปกครองแคว้นต่าง ๆ ของอินโดจีนฝรั่งเศส

เนื่องจากฝรั่งเศสได้บรรดาแคว้นซึ่งประกอบสหภาพอินโดจีนไปเป็นอาณานิคมด้วยประการต่าง ๆ กัน ดังนั้น แคว้นเหล่านั้นจึงมีฐานะแตกต่างกัน และมิได้มีการปกครองเหมือนกันทีเดียว

ฝรั่งเศสได้ญวนใต้ไปเป็นอาณานิคมโดยใช้กำลังบังคับให้พระเจ้าแผ่นดินญวนทำสนธิสัญญายกดินแดนญวนใต้ให้เป็นของฝรั่งเศส จึงได้จัดตั้งญวนใต้ (โคแชงชีน) เป็นอาณานิคมแท้ ๆ (Colonie proprement dite) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕

ฝรั่งเศสได้ใช้กำลังขู่ให้พระเจ้าแผ่นดินเขมรทำสนธิสัญญายอมให้ประเทศเขมรอยู่ในความคุ้มครองของฝรั่งเศส จึงได้จัดตั้งเขมรเป็น