หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘

๘. ภาษีโรงต้มกลั่นสุราและการจำหน่ายสุรา

๙. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้มีและใช้อาวุธปืน ค่าทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะ ฯลฯ

๑๐. ภาษีที่ดิน

๑๑. ภาษีรถจักรยานและเกวียน

๑๒. ค่าภาคหลวงในการตัดฟันชักลากไม้

ฯลฯ ฯลฯ

ภาษีทางอ้อมซึ่งเก็บทุก ๆ แคว้นมิดังนี้:―

๑. ภาษีศุลกากร

๒. ภาษีการจดทะเบียนบุริมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ และนิติกรรม

๓. อากรแสตมป์

๔. ภาษีฝิ่น

๕. ภาษีสุราพื้นเมือง

๖. ภาษีเกลือ

๗. ภาษีสุราต่างประเทศ

๘. ภาษียาสูบ

๙. ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐. ภาษีไม้ขีดไฟ

๑๑. ภาษีอาวุธปืนและเครื่องกะสุนปืน

๑๒. ภาษีไพ่

ฯลฯ ฯลฯ