หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐
ลาว ไทย
Résident de France ข้าหลวงประจำจังหวัด
(ฉะเพาะหลวงพระบางเรียก
Commissaire du Gouvernement)
Délégué นายอำเภอชั้นเอก
เจ้าเมือง (ในหลวงพระบางเรียก นายอำเภอ
เจ้าแขวง
อุปฮาด ปลัดอำเภอ
ผู้ช่วยเจ้าเมือง สมุห์บัญชี
นายกอง ปลัดกิ่ง
ตาแสง กำนัน
พ่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน

แคว้นลาวแบ่งการปกครองเป็น ๑๐ จังหวัดดังนี้―

๑. จำปาศักดิ์ (ศาลากลางตั้งที่ปากเซ)

๒. คำม่วน (ศาลากลางตั้งที่ท่าแขก)

๓. หัวพัน (ศาลากลางตั้งที่ซำเหนือ)

๔. สาระวัน

๕. สวรรณเขตต์

๖. ตรันนิน (ศาลากลางตั้งที่เชียงขวาง)

๗. เวียงจันทน์