หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

๘. หลวงพระบาง

๙. แม่โขงเหนือ (ศาลากลางตั้งที่ห้วยทราย)

๑๐. พงสาลี (จังหวัดทหารบกที่ ๕)

อัตตปือเคยเป็นจังหวัด ๆ หนึ่ง แต่ณะบัดนี้ ได้ยุบลงเป็นอำเภอชั้นพิเศษ มีเดเลเกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ปกครอง

พงสาลีเป็นจังหวัดทหาร เรียกว่า Vème Territoire Militaire ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ ๕ ทำหน้าที่ข้าหลวงประจำจังหวัดด้วย.

หลวงพระบางเป็นจังหวัดซึ่งมีเจ้าผู้ครองนคร และฝรั่งเศสได้ยกย่องให้เป็นกษัตริย์ (Roi) เพราะฉะนั้น เพื่อยกย่องพระเกียรติของเจ้าพื้นเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดหลวงพระบางจึงเรียกว่า คอมมิแซร์ดูกูแวรเนอมังต์ (Commissaire du Gouvernement) คล้ายกับปลัดมณฑลประจำจังหวัดทางภาคพายัพของไทยเมื่อครั้งกระโน้น คำสั่งต่าง ๆ ต้องเสนอเจ้าผู้ครองนครลงพระนาม แล้วคอมมิแซร์ หรือเรสิดังต์สุเปริเออร์ ลงนามรับสนองราชโองการ แล้วแต่กรณี.

ที่เวียงจันทน์ มีเจ้าราชภาคินัย (เจ้าเพชราช) มีส่วนเข้าร่วมในการบริหารด้วย.

ในจังหวัด ๆ หนึ่ง มี―

๑. ข้าหลวงประจำจังหวัดชาวฝรั่งเศส ซึ่งเรียกว่า เรสิดังต์เดอฟรังส์ เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบในทางปกครองโดยทั่ว ๆ ไปในเขตต์ของจังหวัดนั้น