หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓

ฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่จังหวัดแล้ว ยังมีข้ารัฐการชั้นรองลงมาซึ่งเป็นคนพื้นเมือง เช่น ญวนและลาว ตามความจำเป็น

อำเภอในแคว้นลาวมีสองประเภทดังเช่นในประเทศไทย คือ อำเภอชั้นพิเศษและอำเภอธรรมดา อำเภอชั้นพิเศษเรียกว่า Délégation มีเดเลเกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ปกครองดำเนินงานรับผิดชอบ เดเลเกมีอำนาจเกือบเท่าเรสิดังต์ในท้องที่ของเดเลเก.

อำเภอธรรมดา (ที่เรียกว่า เมือง) ตำบล และหมู่บ้าน มีผู้ปกครองเป็นชาวพื้นเมือง เพราะฉะนั้น จะได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าเมือง ตาแสง และพ่อบ้าน ในบทที่เกี่ยวกับเจ้าและข้ารัฐการพื้นเมืองต่อไป ส่วนปลัดอำเภอมีอยู่หนึ่งตำแหน่ง คือ อุปฮาด และมีผู้ช่วยเจ้าเมืองอีกตำแหน่งหนึ่ง เทียบเท่ากับสมุห์บัญชีอำเภอของไทย

ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งจังหวัดได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เรสิดังต์เดอฟรังส์ทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี เรียกว่า เรสิดังต์แมร์ Résident Maire ปลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรี และเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีในเมื่อนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ เทศมนตรีอื่น ๆ ประกอบด้วย เจ้าเมือง คหบดีชาติญวน ลาว และเขมร คณะเทศมนตรีเป็นผู้ดำเนินงานของเทศบาล.