หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/32

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๗

ตาแสง

ตำแหน่งตาแสงนี้เทียบเท่ากับกำนันของไทย พ่อบ้านในตำบลนั้นเป็นผู้เลือกตั้งเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านของไทยเลือกตั้งกำนัน ตาแสงมีอำนาจปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบฉะเพาะในเขตต์ตาบลของตนเพื่อให้ราษฎรได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมือง และช่วยเร่งรัดเงินภาษีอากร การเกณฑ์แรงราษฎรทำการสาธารณประโยชน์ ตรวจและรักษาความปลอดภัยในท้องที่.

พ่อบ้าน

ตำแหน่งพ่อบ้านนี้เทียบได้กับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของไทย ราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เลือกพ่อบ้าน อยู่ใต้อำนาจของตาแสง มีอำนาจปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบเช่นเดียวกับตาแสง ตำแหน่งพ่อบ้านนี้ญวนเรียกว่า กวนบ้าน

ผลประโยชน์ที่ตาแสงและพ่อบ้านได้รับมีดังนี้―

๑. รับส่วนลดจากเงินภาษีอากรต่าง ๆ ในเขตต์ตำบลหมู่บ้านของตน

๒. ได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีอากรทุกอย่าง

๓. ได้รับการยกเว้นจากการเสียค่าธรรมเนียมอาวุธปืน

๔. ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์แรงทำงานสาธารณประโยชน์

๕. ได้รับเหรียญตรา และประทวน บรรดาศักดิ์ ซึ่งเรสิดังต์สุเปริเออร์เป็นผู้ให้.

ประทวน บรรดาศักดิ์ นั้น ได้แก่ หมื่น, แสน, เพี้ย, พญา, ผู้ใดสมควรได้บรรดาศักดิ์ชั้นไหน มีกฎของเรสิดังต์สุเปริเออร์วางไว้เป็นบรรทัดฐาน.