หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/33

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๘
บทที่ ๔
การศาลยุตติธรรมในแคว้นลาว

ศาลยุตติธรรมในแคว้นลาวแบ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับชนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าว อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคนลาว

สำหรับการพิจารณาซึ่งเกี่ยวกับคนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าวนั้น ใช้กฎหมายฝรั่งเศส ถ้าเกี่ยวกับคนชาติลาว ใช้กฎหมายลาวโดยฉะเพาะ

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ที่เมืองเวียงจันทน์ มีศาลอาญาและศาลแพ่งสำหรับพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับคนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าวเป็นคู่ความ ผู้พิพากษาเป็นชาวฝรั่งเศส แต่บัดนี้ ได้ล้มเลิกศาลนั้นเสียแล้ว เพราะเกี่ยวแก่การประหยัดเงิน จึงคงให้มีแต่ศาลลาว คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา สำหรับคนชาติลาวเท่านั้น.

ส่วนศาลสำหรับพิจารณาคดีเกี่ยวแก่คนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าว ถ้าเป็นคดีสำคัญ ก็จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นชั่วคราว โดยมีคณะผู้พิพากษามาจากเมืองฮานอย ถ้าเป็นคดีเล็กน้อย ก็ให้นำคดีไปพิจารณาที่ศาลเมืองฮานอยหรือไซ่ง่อนตามท้องที่ของศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณา แล้วแต่กรณี เป็นอันว่า ศาลในหัวเมืองลาวขณะนี้มีแต่ศาลลาวสำหรับพิจารณาคดีตามกฎหมายลาวเท่านั้น.

ศาลชั้นต้น

๑. ศาลชั้นต้นมีอยู่ทุกเมืองซึ่งมีที่ว่าการเจ้าเมือง ศาลนี้ประกอบ