หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/62

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๘
บทที่ ๔
การศาลยุตติธรรมในแคว้นเขมร

ศาลยุตติธรรมในแคว้นเขมรแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับชนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าวเป็นคู่ความ อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคนพื้นเมืองโดยฉะเพาะ

๑. ศาลฝรั่งเศสใช้กฎหมายฝรั่งเศสพิจารณาคดีเกี่ยวกับคนชาติฝรั่งเศสและคนต่างด้าว คณะศาลเป็นคนชาติฝรั่งเศส

๒. ศาลเขมรใช้กฎหมายเขมรพิจารณาพิพากษาในปรมาภิไธยกษัตริย์ และมีดังนี้:―

ก. ศาลาละหุ

ศาลนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษา ๑ คน เรียกว่า Juge de l'aix (ผู้พิพากษา) และจ่าศาล และมีในท้องที่ซึ่งห่างไกลที่ชุมนุมชนใหญ่

ศาลนี้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีแพ่งและตัดสินคดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๑๐๐ เหรียญและคดีอาญามโนสาเร่ คณะศาลเป็นชาวเขมร

ช. ศาลชั้นต้น (ศาลาดำบองตามจังหวัดและศาลาลูกขุนที่พนมเป็ญ)

ศาลนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษา ๑ คนกับจ่าศาล ๒ คน

ศาลนี้มีอำนาจเท่าศาลาละหุและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่ซึ่งไม่มี Juge de l'aix (ผู้พิพากษา) คณะศาลเป็นชาวเขมร