หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/63

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๙

ค. ศาลอุทธรณ์

ศาลนี้ประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษา และรองอธิบดีผู้พิพากษา ผู้พิพากษา ๔ คน ผู้พิพากษาสำรอง ๒ คน และจ่าศาล ๒ คน

ศาลนี้ตั้งอยู่ณะเมืองพนมเป็ญ และมีอำนาจทางพิจารณาคดีอุทธรณ์จากศาลล่างทั่วอาณาจักร

ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ องค์คณะผู้พิพากษาต้องมี ๓ คน คณะศาลเป็นชาวเขมร

ง. ศาลอาญา (ศาลาอุกฤษ)

ศาลนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ๓ คน ผู้พิพากษาผู้ช่วย ๒ คน และจ่าศาล ๑ คน

ศาลนี้ตั้งอยู่ที่พนมเป็ญ และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกตัวบทกฎหมายทั่วอาณาจักร คณะศาลเป็นชาวเขมร

จ. ศาลฎีกา (ศาลาวินิจฉัย)

ศาลนี้ประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน คนหนึ่งเป็นประธาน

ศาลนี้ตั้งอยู่ที่พนมเป็ญ และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีฎีกาทั่วอาณาจักร คณะศาลเป็นชาวเขมร

บทที่ ๕
ลักษณะการบริหารและกิจการบางอย่างในแคว้นเขมร

การบริหารและกิจการบางอย่างในแคว้นเขมร เช่น การคลัง การศุลกากร การสรรพากร การสาธารณสุข การสัตวแพทย์ การป่าไม้และ