หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/69

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๖๗

๑๓. ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร คือ ต่อปวงชนชาวไทย ในอินโดจีน คณะรัฐบาลรับผิดชอบต่อรัฐบาลฝรั่งเศส

๑๔. ในประเทศไทย ศาลยุตติธรรมเป็นศาลของไทย ในอินโดจีน มีศาลฝรั่งเศสสำหรับชาวฝรั่งเศส และศาลพื้นเมืองซึ่งควบคุมโดยชาวฝรั่งเศสสำหรับชาวพื้นเมือง

๑๕. ในประเทศไทย ชาวไทยทุกคนมีสิทธิรับราชการ ในอินโดจีน ชาวอินโดจีนไม่มีสิทธิครองตำแหน่งสูงไปกว่าเสมียนได้กี่ตำแหน่งนัก

๑๖. ในประเทศไทย รัฐบาลเก็บภาษีอากรตามกฎหมายเพื่อบำรุงประเทศ ในอินโดจีนฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเก็บภาษีอากรหยุมหยิมเพื่อบำรุงกำลังอำนาจของฝรั่งเศสในประเทศ

ข. ไทยกับแคว้นลาว

๑. เรสิดังต์สุเปริเออร์แห่งแคว้นลาวมีฐานะคล้าย ๆ อุปราชประจำภาคของไทยในสมัยราชาธิปไตย แต่มีอำนาจมากกว่าอุปราชของไทย

๒. ในแคว้นลาว ไม่มีคณะกรรมการจังหวัดสำหรับบริการรัฐการรับผิดชอบร่วมกันดังเช่นในประเทศไทย

๓. การจัดการปกครองส่วนภูมิภาคของแคว้นลาวยังลักลั่น เช่น พงสาลีปกครองโดยฝ่ายทหาร ผิดกับของไทยซึ่งจัดระเบียบการปกครองเหมือนกันหมดทั่วประเทศ