หน้า:คดีอาญา - ถวิล ระวังภัย - ๒๔๗๗.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

ตรงกันข้ามกับหลักข้างต้น คือ ให้การเปลี่ยนสัญชาติมีผลย้อนหลัง กล่าวคือ ให้ศาลแห่งประเทศที่ผู้กระทำผิดหลบหนีมาอาศัยอยู่นั้นมีอำนาจชำระได้เหมือนหนึ่งว่า เป็นบุคคลสัญชาติของประเทศที่ได้กระทำผิดนอกประเทศ ในกรณีที่ผู้หลบหนีเป็นภรรยาหรือบุตรของบุคคลที่แปลงชาติแล้วก็ดี เป็นผู้เปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการโอนอิสสระสิทธิเหนือดินแดนก็ดี เหล่านี้จะต้องวินิจฉัยสัญชาติตามกฎหมายและสัญญาทางพระราชไมตรีของประเทศนั้น เช่น ตามพระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. ๑๓๐ มาตรา ๑๒ และ ๑๓ ภรรยาของผู้ที่ได้แปลงชาติแล้ว กับบุตรที่ยังไม่บรรลุนีติภาวะ ได้สัญชาติไทยตามสามีหรือบิดา แต่บุตรที่บรรลุนีติภาวะแล้ว ถ้าประสงค์จะกลับไปเป็นคนบังคับชาติเดิม ต้องทำคำแสดงตนยื่นต่อเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศภายในกำหนด ๑ ปี คนบังคับสยามซึ่งสำนักอยู่ในดินแดนเมืองกลันตัน, เมืองตรังกานู, เมืองไทรบุรี, เมืองปลิศ และตามเกาะที่ใกล้เคียงเมืองเหล่านั้นก่อน ร.ศ. ๑๒๘ ถ้าประสงค์จะคงเป็นคนสังกัดชาติไทย ต้องย้ายภูมิลำเนามาตั้งสำนักอยู่ในพระราชอาณาเขตต์ภายในเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่รัฐบาลสยามและอังกฤษได้สัตยาบันสัญญาโอนอำนาจปกครองดินแดนเมืองเหล่านั้นให้แก่อังกฤษ ตามสัญญา ร.ศ. ๑๒๗ (ค.ศ. ๑๙๐๙)