หน้า:ความทรงจำ - ดำรง - ๒๕๐๖.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
แถลงการณ์ของสำนักพิมพ์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือและตำราเรียนตลอดจนสารคดีต่าง ๆ อันเหมาะแก่การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชย์แก่ผู้สนใจในวิชาความรู้โดยทั่ว ๆ ไป บัดนี้ ได้จัดตั้งคณะบรรณาธิการขึ้นดำเนินงานแล้ว

การจัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นใหม่นี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถและครูอาจารย์ต่าง ๆ แต่งตำราเรียนและหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของมหาวิทยาลัยและการแปลตำราจากภาษาอื่น ๆ มาเป็นภาษาไทย สำนักพิมพ์ยินดีที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้เขียนหนังสือเหล่านี้ด้วย ในเมื่อคณะบรรณาธิการได้ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดพิมพ์ได้