หน้า:คหก ขุนหลวงฯ - ๒๔๕๙.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบาน
พระเจ้าหงษาวดีเลี้ยงพระยาจักรีไว้ ๗ วันแล้วฆ่าเสีย
น่า
มอญพาพระมหินทร สมเด็จพระนเรศวร กับพระพี่นาง ไปเมืองหงษาวดี
มอญพาช้างเผือกกับช่างแลสิ่งของต่าง ๆ ไปเมืองหงษาวดี
มอญสร้างพระเจดีย์ไว้ที่ทุ่งภูเขาทอง
มอญสำเร็จโทษพระมหินทราธิราช
สมเด็จพระสุธรรมราชา (มหาธรรมราชา) สวรรคต
สมเด็จพระเอกาทศรสว่าราชการแผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวรขึ้นเฝ้าพระเจ้าหงษาวดี ปราสาทไหว
สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระพุทธรูป
สมเด็จพระนเรศวรบาดหมางกับอุปราชา
สมเด็จพระนเรศวรซ่องสุมพลหนีจากเมืองหงษวดี
อุปราชายกทัพตามสมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระนเรศวรตีทัพมอญ
สมเด็จพระเอกาทศรถยกไปสมทบกับสมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีกับอุปราชา
อุปราชาขาดฅอช้าง
๑๐
พระเจ้าหงษาวดีลงโทษนายทัพนายกอง
๑๑
พระเจ้าหงษาวดีปลงพระชนม์พระพี่นางพระนเรศวรพร้อมกับโอรส
๑๒
ปราบดาภิเศกสมเด็จพระนเรศวร
๑๒