หน้า:คหก ขุนหลวงฯ - ๒๔๕๙.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สมเด็จพระไตรโลกนารถ (พระเจ้าทรงธรรม) เสวยราชย์
น่า
๑๙
ว่าด้วยพระสุริยวงษกุมาร
๒๐
ทรงตั้งพระสุริยวงษกุมารเปนเจ้าพระยาสุริยวงษ์
๒๑
ยี่ปุ่นคิดร้ายต่อสมเด็จพระไตรโลกนารถ
๒๒
สมเด็จพระสวรรคต
๒๓
สมเด็จพระรามาธิเบศร์ (พระเจ้าปราสาททอง) เสวยราชย์
๒๓
ขุดจอมปลวกได้ปราสาททอง
๒๔
ทรงเสี่ยงทายพระราชบุตรซึ่งจะสืบสันตติวงษ์
๒๕
สร้างปราสาท ราชรถ แลเรือพระที่นั่ง
๒๗
สร้างวัด
๒๗
แรกมีพยุหยาตราพระกฐินอย่างใหญ่
๒๗
อสนิบาตลงพระที่นั่งมังคลาภิเศก
๒๗
พระโอรสาธิราชเสด็จดับเพลิง คนเห็นเปนสี่กร
๒๗
สมเด็จพระไตรโลกนารถสวรรคต
๒๗
สมเด็จพระนารายน์มหาราชเสวยราชย์
๒๘
สร้างอ่างแก้วน้ำพุทั้งวังหลวงวังน่า
๒๘
สร้างเมืองลพบุรี สร้างปราสาท แลวัด
๒๘
สร้างเครื่องต้น
๒๘
ได้ช้างเผือกพระบรมรัตนากาศ
๒๙
ว่าด้วยทรงชำนาญในวิชาคชกรรม
๒๙
พระศรีศิลป์คิดประทุษร้าย
๓๐