หน้า:คหก ขุนหลวงฯ - ๒๔๕๙.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ประทานเจ้าจอมสมบุญให้เจ้าพระยาสุรสีห์ไปรักษาไว้
น่า
๓๔
เจ้าจอมสมบุญประสูตรกุมาร
๓๔
ทรงตั้งกุมารนั้นเปนเจ้าพระยาศรีสุรศักดิ
๓๕
เจ้าพระยาศรีสุรศักดิลองดีกับเจ้าพระยาราชวังสรรค์
๓๖
เจ้าพระยาศรีสุรศักดิขี่ช้างร้ายม้าร้ายได้
๓๘
ว่าด้วยเจ้าพระยาศรีสุรศักดิชำนาญในคชกรรมแลอัศวกรรม
๓๘
พระยาวิชเยนทร์เปนขบถ
๓๙
พระยาเสียนขันฆ่าพระยาวิชเยนทร์
๔๐
เสด็จยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่
๔๑
ได้เมืองเชียงใหม่ แลพระพุทธสิหิงค์ พระแก่นจันทน์
๕๕
ตั้งเจ้าวงเปนพระเจ้าเชียงใหม่
๕๖
ยกทัพกลับ
๕๖
สมโภชพระพุทธสิหิงค์ พระแก่นจันทน์
ู๕๖
ว่าด้วยเดชานุภาพสมเด็จพระนารายน์
๕๗
สมเด็จพระนารายน์สวรรคต
๕๗
พระราเมศวร (พระเพทราชา) เสวยราชย์
๕๘
ประดิษฐานเจ้าพระยาศรีสุรศักดิในที่พระมหาอุปราช
๕๘
สร้างวัด
๕๘
สมเด็จพระราเมศวรสวรรคต
๕๙
สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี (พระเจ้าเสือ) เสวยราชย์
๕๙
สำเร็จโทษเจ้าพระขวัญ
๕๙