หน้า:คหก ขุนหลวงฯ - ๒๔๕๙.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สำเร็จโทษเจ้าสามกรม
น่า
๙๘
สมเด็จพระพันวรรษาสวรรคาไลย
๑๐๒
งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐแลสมเด็จพระพันวรรษา
๑๐๓
ซ่อมมณฑปพระพุทธบาท
๑๑๐
พระเจ้าอุทุมพรราชาทรงผนวช
๑๑๐
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสวยราชย์
๑๑๐
ตั้งพระราชบัญญัติเครื่องวัด, ชั่ง, ตวง. แลพิกัดเงินบาท เงินสลึง, เงินเฟื้อง
๑๑๑
ยกเลิกภาษีอากร ๓ ปี
๑๑๑
ปล่อยนักโทษ
๑๑๑
สร้างพระพุทธรูป
๑๑๑
สร้างวัด
๑๑๒
การพระราชกุศลต่าง ๆ
๑๑๒
เสด็จพระพุทธบาท
๑๑๓
พระราชานุกิจ
๑๑๕
ได้ช้างเมืองไทรแลช้างที่พะเนียด
๑๑๖
อลังกปูนีถวายสิงโตกับนกกระจอกเทศ
๑๑๗
มอญใหม่ปล้นบ้านแขวงเมืองนครนายก
๑๑๗
เสด็จปัถวีแลเขาพนมโยง
๑๑๘
ลอยพระประทีป
๑๒๒