หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เสียงฟ้าร้อง เริ่มแต่เดือนสามออกใหม่ไปจนถึงกลางเดือนสี่ แล้วทำนายไว้ดังนี้:–

ฟ้าร้องทางทิศบูรพา เทวดาไขประตูลม ทายว่า ปีนั้น ข้าวกล้า ถั่ว งา ดี แต่ทว่า คนทั้งหลายจะเจ็บไข้กันมาก

ฟ้าร้องทิศอาคเนย์ เทวดาไขประตูทอง ทายว่า ปีนั้น ฝนจะดี คนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์ดี

ฟ้าร้องทางทิศทักษิณ เทวดาไขประตูไฟ ทายว่า ปีนั้น คนจะเกิดเดือดร้อน–จะเกิดไข้ทรพิษ หิต ฝี มากนักแล

ฟ้าร้องทางทิศหรดี เทวดาไขประตูศิลา ทายว่า ปีนั้น ฝนจะดี ข้าวปลาจะชุม แต่ว่า คนจะเจ็บไข้ จะเกิดสงครามแล

ฟ้าร้องทิศปัจจิม เทวดาไขประตูเหล็ก ทายว่า ปีนั้น ฝนจะแล้ง ข้าวจะไม่ดี จะเกิดทุกข์ภัยไข้เข็บ จะรบพุ่งเบียดเบียนกัน

ฟ้าร้องทิศพายัพ เทวดาไขประตูเงิน ทายว่า ปีนั้น ฝนไม่ดี ข้าวในนาบางแห่งดี บางแห่งไม่ดี คนทั้งหลายจะตายมาก