หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เนื่องในการฌาปนกิจศพนางจรูญ รุ่งโรจน์ พิธีและคาถาในการทำนา ข้าพเจ้าเห็นสมควรพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเป็นที่ระลึก จึงได้เลือกพิมพ์เรื่อง "พิธีและคาถาในการทำนา" "ของครูอ้วน" ข้าพเจ้าได้ไปขออนุญาตต่อเจ้าของบทความ ก็ยินดีมอบให้ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คุณประโยชน์ใดอันเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าและบุตรีทั้ง ๒ ขออุทิศแด่ผู้เสียชีวิตด้วยเถิด

พ.ท. ถนอม รุ่งโรจน์
๑๓ เมษายน ๒๕๐๘