หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

ข้าวกับไม้ เอาชะลอมที่จัดผลไม้นั้น มีธงแดง–ธงขาวปักไว้ข้าง ๆ กอข้าวทั้งสองข้างข้าวกอนั้น จัดหาที่ประดิษฐาน "แม่โพสพ" แล้วกล่าวคำสดุดี

คุณพระพุทธเจ้า ๕๖
คุณพระธรรมเจ้า ๓๘
คุณพระสังฆเจ้า ๑๓
คุณแม่โพสพ ๓๙

ขออัญเชิญคุณแม่โพสพ, แม่นพเก้า มารับเครื่องบวงสรวงสังเวย (เป็นประเพณีจัดทำมาแต่ดึกดำบรรพ์สมัยฤๅษีประไลยโกฎ) ซึ่งได้จัดมาให้ "แม่โพสพ" เสวย แล้วขอเชิญพระแม่เจ้ามารับเครื่องเสวย เพื่อความสุขความเจริญต่อไป เมื่อเสร็จพิธีรับมิ่งขวัญ "แม่โพสพ" ตั้งท้องแล้ว ให้เสกด้วยพระคาถามาลัยแสนดังนี้:–

สาลีนัง เอกพีชานัง เอเกกัสมิง พีเช สหัสสขันธา ชายันติ เอเกกัสมิง ขันเธ สหัสปัพพาชายันติ เอกเกกัสมิง ปัพเพ สหัสส สีลานิ ชายันติ เอเกกัสมิง สีเล สหัสส ตัณฑุลานิ โหนติ ฯ