หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔

ซึ่งจะปฏิสนธิในภายหน้า และเพื่อเป็น "ประธาน" ในพิธีกรรมของ "เกษตรกร" ทุกครั้งที่จำเป็นจักต้องอัญเชิญไปเป็นมิ่งขวัญให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตนและผลงานของเกษตรกรรมนั้น ๆ

ลัทธา นิพพุติง ภุญชมานา ฯ

มนต์บทนี้เรียก คาถาแช่ข้าวสาร หรือคาถาน้ำข้าวแช่ เวลาแช่ข้าวจะนึ่งหรือหุง ให้เสกคาถาบทนี้ ข้าวจะออกเป็นเม็ดมากกว่าเดิม เวลานึ่งหรือหุ้งแล้วกินไม่หมด สัตว์ไม่เบียดเบียน

วิธีทำ ให้ยกครูวันอังคาร ขัน ๕ ให้เสกคาถาบทนี้ ๗ จบทำน้ำมนต์ใส่ข้าวแช่ ข้าวสารจะออกเม็ด กินไม่หมด สัตว์ไม่รบกวน

ย ถา สาลี เอก พี ชา ฯ

มนต์บทนี้เรียก คาถาแช่ข้าวปลูก ก่อนจะแช่หรือหมักข้าวปลูก เพื่อมิให้ข้าวปลูกเน่า เวลานำไปหว่านในนา ให้ข้าวงอกงาม ท่านให้เสกคาถาทำน้ำมนต์รดเสียก่อน