หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

วิธีทำ ท่านให้ยกครูวันพฤหัสบดี ให้เตรียมต้นกล้ามา ๑๔ ต้น แล้วเสกมนต์นี้ ๗ จบทำมน้ำมนต์รดต้น แล้วนำปักดำในนา ข้าวกล้าจะงอกงามแตกดอกออกใบได้ผลดีแล

ไร่นี้ไร่ก้ำขวา นานี้นาท้าวทุม ท้าวทุมให้กูมาแรกนา กูจักแรก พญาให้กูมาแรกไร่ กูจักแรก ปักต้นนี้ ให้กูได้วัวแม่ลาย ปักต้นนี้ ให้กูได้ควายเขางาม ปักต้นนี้ นกจิบโตตาบอดให้บินหนี ปักต้นนี้ นกจอกโตตาแหวนให้บินหนี ปักต้นนี้ แมลงโตผู้ย่ำต้นข้าวให้บินหนี ปักต้นนี้ ให้ได้ฆ้องเก้ากำ ปักต้นนี้ ให้ได้คำเก้าหมื่น ปักต้นนี้ ให้อวนข้าวหมื่นมาเยีย ปีกต้นนี้ ให้มานใหญ่ท่อมานอ้อย ปักต้นนี้ ให้มานน้อยท่อมานเลา ปักต้นนี้ ให้ดูให้เป็นเศรษฐีจนแก่เฒ่า โอม สวาหะ

คาถาบทนี้เรียก คาถาปักต้นแรก ในเวลาลงมือปักดำ ให้เอาต้นกล้าที่เตรียมไว้ทั้ง ๑๔ ต้นเริ่มเสกแต่ต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายด้วยคาถานี้จนครบ ๑๔ จบพอดี โดยมากมักกระทำกันในวันครู (พฤหัสบดี) จักทำให้ข้าวกล้างอกงามดี ไม่มีศัตรูพืชมารบกวน เวลาเก็บเกี่ยว ได้พืชพันธุ์ธัญญาหารดีมาก.