หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เจ้าแผ่นดินจะทรงดำรงราชสมบัติอยู่ได้ก็โดยมีชาติไว้ปกครอง มีสาสนาไว้ช่วยให้พลเมืองของพระองค์ประพฤติดีประพฤติงาม จักได้ว่า เปนรัตนไตรฝ่ายโลกซึ่งพระองค์ทรงมารวมขึ้น จริงอยู่ การสอนให้รู้สึกคุณของชาติ สาสนา แลพระมหากษัตร์นั้นได้มีมาแต่ดึกดำบรรพกาล แต่นึกไว้ออกว่า ได้มีผู้ใดได้จัดเปนรัตนไตรเช่นนี้ จึงเห็นควรพิมพ์พระราชนิพนธ์คำสอนชนิดที่พระองค์ทรงรวมเปนรัตนไตรไว้เปนพระบรมราชินยานุสาวรีย์

 พระราชนิพนธ์นี้ทรงขึ้นสำหรับให้ข้าหลวงเดิมร้องประจำในบางกาลบางสมัย ทำนองคล้ายกับพระสงฆ์สวดทำวัตร์ค่ำ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสสริยยศเปนสมเด็จพระยุพราชเจ้า ครั้นเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางบทให้เสือป่าร้องเปนการปลึกใจ พระราชนิพนธ์นี้ยัง