หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เลือนเพราะการคัด ในสมุดนี้มีคำประพันธ์ของผู้อื่นปนอยู่ด้วย ดังมีปรากฎนามกำกับบทอยู่ด้วยแล้ว เหตุที่เอามารวมนั้น เพราะเห็นว่า ได้ใช้ร้องอยู่ร่วมสมัยการร้องพระราชนิพนธ์นี้

ในที่สุด ขอวิงวอนท่านทั้งหลายที่ได้อ่านก็ดี ที่ได้ฟังก็ดี ถ้าแม้รู้สึกว่า พระราชนิพนธ์นี้เป็นคุณประโยชน์บ้างแล้ว ขออำนาจผลแห่งเมตตาคุณกรุณาคุณของท่าน จงได้โปรดอุทิศเวลาตั้งจิตต์ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ผู้ทรงเปนเจ้าของหนังสือนี้เทอญ

กรมมหาดเล็กหลวง
วันที่ ๑๗ มินาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘