หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
 กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตวโลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
 ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุณ ญภาพนั้นนิรันดร ฯ
"พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ"

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"ส๎วากฺขาโต ภควตา ธมฺโม"
๑๖
 ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
 แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมนท์
 ธรรมใดนับโดยมรรคผล เปนแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
 สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส