หน้า:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๖๔-๑๙.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๘๐ ก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่ แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ประชาราษฎร์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป ทั้งนี้ สถาบันกษัตริย์จะตั้งอยู่มั่นคงสถาพรในโลกยุคปัจจุบันได้นั้น จะต้องเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจข้องเกี่ยวกับการเมือง ถูกควบคุมตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้ และไม่เป็นภาระต่อราษฎร จึงจะนับได้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่สง่างามตามระบอบประชาธิปไตยอย่างสากล

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวทีขอนแก่นพอกันที่ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวทีอยุธยาไม่สิ้นประชาธิปไตย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกร้องที่ ๔ ปราศรัยสรุปได้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายถึง ทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐประหารคือ การรับรองว่าการรัฐประหารนั้นชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์วางตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันประชาชน และสถาบันประชาธิปไตย จะไม่สามารถไปร่วมกันได้

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวทีสมุทรปราการดีดนิ้วไล่เผด็จการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถูกร้องที่ ๕ ปราศรัยสรุปได้ว่า งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นงบประมาณราชการส่วนพระองค์ที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ปี ๒๕๖๓ จำนวนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าล้านบาท ส่วนปี ๒๕๖๔ งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเป็นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบล้านบาท โดยไม่มีการชี้แจงงบประมาณ ตรวจสอบไม่ได้ และที่สำคัญคือภาษีของประชาชน เงินส่วนนี้สามารถนำมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้ ผู้ถูกร้องที่ ๖ ปราศรัยสรุปได้ว่า ถ้าใครตามข่าวในทวิตเตอร์ มีแฮชแท็กปิดเกาะที่ภูเก็ตว่า "ทำยังไงได้คะ คนเราเลือกเกิดไม่ได้" และ "ปิดถนนคนทำงานหาเช้ากินค่ำ แท็กซี่ หาบเร่แผงลอยที่ไม่มีสวัสดิการใด ๆ สถานที่ทำมาหากินของพวกเขาคือท้องถนน แต่กรุงเทพมหานครอ้างว่าปิดถนนเพื่อจัดระเบียบ แล้วคนที่ปิดถนนที่ทำให้คนธรรมดาเดินไม่ได้ ทำมาหากินไม่ได้ รถติดเป็นชั่วโมง ๆ ทำไมเขาไม่โดนจัดระเบียบบ้าง" ผู้ถูกร้องที่ ๗ ปราศรัยสรุปได้ว่า เดิมทีเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยเป็นอันดับ ๓ รวยที่สุดในโลกคือพระมหากษัตริย์ ถ้าเอาเงินของเศรษฐี ๕๐ ตระกูลที่รวยที่สุดในประเทศไทยมากองรวมกันจะมีเงินเพียงพอให้กับประชากรไทย ๖๕ ล้านคนไปตลอดชาติตลอดชีวิต ผู้ถูกร้องที่ ๘ ปราศรัยสรุปได้ว่า เงินภาษีที่เอาไปบริหารประเทศ