หน้า:คำสั่งศาลอุทธรณ์ (๒๕๖๔-๐๒-๑๕).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ศาลอาญา
คดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔
คำร้องที่ ปอ ๖๒/๒๕๖๔
ศาลอุทธรณ์
วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
  • ชนาธิป เหมือนพะวงศ์
  • (นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์)
  • ได้รับคำร้องของ จำเลยที่ ๑ นายอานนท์ นำภา ที ่๒ และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ ๔ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  • หมายเหตุ ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมายังศาลอุทธรณ์ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์
ในคดีอาญา ระหว่าง 
นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ที่ ๑ กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
ความว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
  • คำสั่ง
  • วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า ความผิดตามฟ้องมีอัตราโทษสูง การกระทำตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคล อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือวุ่นวายขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ขึ้นปราศรัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะ กระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดี อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และมีลักษณะชักนำประชาชนให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่า ถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันในคดีอื่นอีก ส่วนจำเลยที่ ๔ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระทำความผิด

/ใน...