หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

7.2.4.3.4. ให้การศึกษาทางการเมืองที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา โดยกำหนดเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยของไทยไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และมอบให้นักวิชาการจัดทำตำราที่เป็นมาตรฐานต่อไป

7.2.4.4. กลุ่มก้าวหน้าในเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวในเมืองของทุกกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้กลับใจจากป่า กลุ่มแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาประเทศไทยกลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มแนวร่วม รวมทั้งกลุ่มแนวทางประชาธิปไตยอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มก้าวหน้าในเมืองเคลื่อนไหวอยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาประชาธิปไตย จึงให้มีแนวในการดำเนินการดังนี้ คือ

7.2.4.4.1. เปิดโอกาสให้กลุ่มแสดงออกทางความได้ภายใต้กรอบทางกฎหมาย

7.2.4.4.2. สนับสนุนการจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 ลง 23 เมษายน 2523

7.2.4.4.3. สนับสนุนและชิงการนำทางความคิด ในบรรดากลุ่มที่กำลังแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

7.2.4.4.4. ติดตามและขัดขวางความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาประชาธิปไตยโดยใกล้ชิดต่อเนื่อง

7.2.4.5. สื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นพลังในการส่งเสริมสร้างประชาธิปไตยดังต่อไปนี้ คือ

7.2.4.5.1. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนความเหมาะสมแก่สื่อมวลชนที่มีอุดมการประชาธิปไตย และเสริมสร้างให้สื่อมวลชนทุกสาขา มีความผิดชอบในการเสนอข่าวสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย