หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

โดยอรรถาธิบายนั้นว่า บุคคลผู้ใดนิมิตรฝันว่า ได้ขึ้นอยู่ที่สูง มีปราสาทเปนต้น แลต้องตัดศีร์ษะฉุดไส้พุงออกก็ดี แลนิมิตรฝันว่า ต้องจำโซ่ตรวนขื่อคาพันธนาการทั้งปวงก็ดี แลในเนื้อความหมวดสุบินมิติร ๘๔ มีดังนี้เปนต้น ผู้นั้น ถ้าเปนไพร่ จะได้เปนขุนหมื่น ขุนหมื่นจะได้เปนพระเปนหลวง เปนพระเปนหลวงจะได้เปนพญาเจ้าพญา เปนพญาเปนเจ้าพญาจะได้ราชสมบัติเปนพระมหากระษัตร เปนพระมหากระษัตรจะได้เปนบรมกระษัตราธิราชอันประเสริฐยิ่งกว่าพระมหากระษัตรทั้งปวงในแผ่นดิน แลจะจำเริญพระราชอิศริยยศสมบัติแผ่ไปในพระนครใหญ่น้อยเปนอันมาก แลจะมีความปราถนาสิ่งใด จะได้ดังความปราถนาโดยอันควร แลซึ่งทรงพระสุบินนิมิตรในวันเสาร์ เพลา ๗ ทุ่มเศษนั้น เปนเพลาอัฒรัตติกสมัยพ้นเที่ยงคืนจะเข้าปัจจุไสมยใกล้รุ่ง เปนเพลาพระโอชาหารจะซาบพระ