หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒

ดำเนิรลงน้ำข้างริมเรือแล้วเสด็จหนีไปได้นั้น ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายว่า ด้วยเดชะพระปัญญาบารมีอันสร้างสมไว้ในชาตินี้ จะเปนพระอุปนิสัยไปในอนาคต จะให้มีพระกรุณาญาณบารมีอันจะให้ข้ามโอฆะวารีห้วงน้ำอันลึกไปแต่ผู้เดียว บัดนี้ ราชบริษัทอันเปนเครื่องประดับนั้นก็จะจมอยู่ในห้วงน้ำ คือ สังสารวัฏ ด้วยกำลังพระกรุณาญาณนั้น จะเอาราชบริษัทอันเปนเครื่องประดับพุทธบริษัทให้อยู่ในฝ่าพระหัดถ์แล้ว ก็จะพาชูข้ามจัตุรโอฆสงสารสาครไปได้ด้วยเรือ คือ พระอัษฎางคิกมรรคธรรมอันเปนทางพระปรมาภิเศกสมโพธิญาณนั้น ควรมิควร ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอพระราชทานพระปัญญาบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ขอเดชะ ฯ