หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓
ทำนายพระสุบินนิมิตร
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ในปีเดือนกลางคืนข้างขึ้นวันเดียวกันกับพระสุบินล้นเกล้าฯ นั้น เปนเวลา ๓ ยาม ล้นเกล้าฯ กรมพระราชวังบวรฯ ทรงพระสุบินนิมิตรว่า ล้นเกล้าฯ ตรัสใช้ให้หมื่นแก้วไปซื้อเพ็ชรเมืองไยกะตรา หมื่นแก้วกลับมาได้เพ็ชรมาถวาย ๓ เม็ด ใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสง ในพระสุบินนิมิตรว่า เพ็ชรนั้นวางอยู่น่าพระที่นั่งล้นเกล้าฯ กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จเฝ้าอยู่ที่นั้น ทอดพระเนตรดูเพ็ชรแล้ว จึงตรัสว่า เพ็ชรใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสง ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น

คำทำนายพระสุบินนิมิตร

อาตมาภาพ พระราชาคณะทั้งปวง ได้รับพระราชทานสดับฟังในเรื่องพระสุบินนิมิตร พิจารณาดู เห็นเปนบุพพ