หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
อธิบายเรื่องจดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร

คติเรื่องสุบินนิมิตร คือ ที่เชื่อว่า ความฝันอาจจะสังหรณ์บอกเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้นณภายหลัง เปนความเชื่อที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แทบทุกประเทศ มีเรื่องราวอ้างถึงสุบินนิมิตรอยู่ในหนังสือซึ่งแต่งแต่โบราณมากกว่ามาก จะยกเปนตัวอย่างแต่เรื่องที่รู้กันอยู่ทั่วไป ดังเช่นในเรื่องพระปฐมสมโพธิ์ก็กล่าวว่า เมื่อพระบรมโพธิสัตว์เสด็จจุติมาสู่ปฏิสนธินั้น พระพุทธมารดาเสวยสุบินนิมิตรว่า พระยาช้างเผือกมาเข้าสู่พระครรภ์ แลเรื่องพระเจ้าปัสเสนทิทรงพระสุบิน ๑๖ ข้อแล้วไปทูลถามพระพุทธองค์ให้ทรงพยากรณ์ ซึ่งมักเรียกกันว่า พญาปัทเหวนฝัน ๑๖ ข้อ แต่งไว้เปนกลอนให้เราอ่านกันจนซึบซาบ มีความว่า "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยจะถอยจม" เปนต้นนั้น ต้มเดิมก็มาในคัมภีร์นิบาตชาดก เรียกว่า มหาสุบินชาดก เห็นได้ว่า คติเรื่องสุบินิมิตรเปนของมีมาเก่าแก่แต่ดึกดำบรรพ์.