หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕

ทั้ง ๓ ประการประดุจดวงแก้วเพ็ชรรัตน คือ ธรรมรัตน ขัตติยรัตน แลรัตนกัญญา ด้วยพระราชอธิบายอันสุขุมภาพ ข้อซึ่งว่า พระสุบินนิมิตรว่า เพ็ชรนั้นวางอยู่น่าพระที่นั่ง แลบพิตรพระราชสมภารบวรสถานมงคลเสด็จเฝ้าอยู่ที่นั้น ทอดพระเนตรดูเพ็ชรแล้ว จึงตรัสว่า เพ็ชรใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสง ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนั้น ถวายพยากรณ์ทำนายว่า บันดากระษัตรขัตติยวงศ์อันอยู่ในราชธานีอันมิเคยที่จะได้ ก็จะได้มาอยู่ในเงื้อมพระหัดถ์ ด้วยพระอุบายปัญญาแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ทรงราชอิศริยยศพระเดชานุภาพพระบารมีภิญโญภาวะยิ่ง ๆ ขึ้นไป สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุเต ขอถวายพระพร ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พยาธรรมปโรหิต ราชบัณฑิตทั้งปวง พระอาลักษณ์ ได้รับพระราชทานสดับซึ่งลักษณพระสุบินนิมิตรทราบเกล้าทราบกระหม่อมแล้ว พร้อมกัน