หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

พิจารณาโดยสักกะปัญญานุรูปตามสาระโสลกสุบินสาตร เห็นในวันยามแลเพลาทรงพระสุบินนิมิตรนั้น เปนลักษณเทวตูปสังหรณสุบินแลบุพพินิมิตรสุบิน ผลนั้นจะประสิทธิเสร็จในพระบาทเปนแท้ เปนมงคลมหาสุบินนั้น นับเข้าในหมู่สุบินมงคล ๘๔ ประการ อันโบราณาจารย์นิพันธ์พระคาถาไว้ฉนี้ ปาสาทนาโถมณิราชราชี ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายโดยอรรถาธิบายในสารโสลกนั้นว่า บุทคลผู้ใดนิมิตรฝันว่า ได้เห็น แลถูกต้อง แลประดับเครื่องอลังการแก้วก็ดี แลฝันว่า ได้เห็นแลพูดจากับพระมหากระษัตร พระอรรคมเหษีก็ดี ผู้นั้นจะบริบูรณ์จำเริญยศศักดิ์สมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป จะปราถนาสิ่งใด จะได้ดังความปราถนาโดยอันควรตามถานาศักดิ์อาตมานั้น แลข้อซึ่งล้นเกล้าฯ เสด็จสถิตย์อยู่ในภูมิมหาประเทศจักรพัตราธิราชอยู่แล้ว แลมาทรงพระสุบินอันเปนมหามงคลสุบินดังนี้ ก็จะทรงพระจำเริญพระราชอิศริย