หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

ยศสมบัติเปนที่พระจักรพัตราธิราชยิ่งขึ้นตามถานาศักดิ์แห่งขัตติยวงศ์นั้น ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายพระสุบินนิมิตรโดยสังเขปตามบุราณสารโสลกสุบินสาตรดังนี้แล้ว ขอพระราชทานถวายพยากรณ์โดยวิตถารสืบไป ทรงพระสุบินนิมิตรว่า ล้นเกล้าฯ ตรัสใช้ให้หมื่นแก้วไปซื้อเพ็ชรเมืองไยกะตรา หมื่นแก้วกลับมา ได้เพ็ชรมาถวาย ๓ เม็ดใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสงนั้น ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายว่า ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์จะได้พระราชลาภอันเปนที่ชื่นชมล้ำเลิศประเสริฐในพระนครอันเปนปัจจามิตรข้าศึกครั้งนี้ มีกรุงรัตนะปุระอังวะเปนต้น ด้วยใช้แต่พระปรีชาญาณอุบายอันสว่างไปในการสงครามนั้นนับด้วยหมื่นแสน แลจะได้ไชยชำนะแลพระราชลาภอันล้ำเลิศเปนที่ยินดีด้วยง่ายงาม มิได้ยากลำบากแก่ไพร่พลทหารนัก แลเมื่อจะ