หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒

มาณ ๔ นิ้ว ได้นากเปนแท่งรอยหักเปนท่อนบ้าง ครั้นขุดลงไปอิก ได้ทอง ครั้นขุดลงไปอิก ได้นากเปนรูปอุเตา ครั้นเปิดขึ้น เห็นอุเตาเงิน ครั้นเปิดขึ้นอิก เห็นอุเตาทองอยู่ชั้นในเปน ๓ ชั้น จึงเสด็จกลับมาเสวย ซึ่งพระสุบินข้อนี้ ถวายพยากรณ์ทำนายว่า การแผ่นดินที่ทำมาแต่ก่อนยังค้างอยู่ไม่เสร็จ จะต้องเสด็จไปกระทำ จึงจะได้ดังพระไทย ข้อซึ่งว่า ได้นาก, ได้เงิน, ได้ทอง, แล้วกลับมาเสวยนั้น ต้องในพระบาฬีว่า มณีหิรญฺญสุวณฺณา แปลว่า นิมิตรได้แก้วแลเงินทอง ถวายพยากรร์ทำนายว่า จะเกิดพระราชลาภอันประเสริฐแต่กรุงกระษัตรในนานาประเทศ ข้อซึ่งเสด็จไปทรงขุดอิก ได้สังข์ทักขิณาวัฏประดับเครื่องสาแหรกทอง รูปใหญ่กว่าพระมหาสังข์ทักขิณาวัฏที่ทรงอยู่ กับครอบสำริดมีฝาปิดสำรับ ๑ แล้วเสด็จมาชั่งของซึ่งได้มาเปนอันมากนั้น พระสุบินนี้เปนเทพยบันดาลจะให้สำราญพระไทย ต้องในพระบาฬี