หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓

ว่า ตาลาวเภรี วิณสงฺขสทฺโท แปลว่า ได้ฟังเสียงกังสดานแลสังข์ก็เปนมงคล นี่ทรงขุดได้สังข์ทักขิณาวัฏทรงเครื่องมีสาแหรกทอง ถวายพยากรณ์ทำนายว่า ซึ่งสังข์ทักขิณาวัฏสำหรับกรุงกระษัตรผู้มีบารมีมากเปนคู่พระนครอันพระองค์ทรงขุดได้นั้น เปนมหามงคลอันใหญ่หลวง จะได้กรุงกระษัตรมาเปนข้าขอบขัณฑเสมา ข้อซึ่งขุดได้ครอบสำริดนั้น ถวายพยากรณ์ทำนายว่า ครอบสำริดเปนที่นับถือแห่งพราหมณ์ประพฤติโดยไสยเพศ เหตุทว่าอาจชำระมลทินให้สิ้นบริสุทธิ พิเคราะห์ดูพระสุบินสิ้นทั้งหกข้อเปนมหามงคลอันประเสริฐเกิดพระลาภใหญ่ ทั้งพระราชอาณาจักรจะปกแผ่ครอบงำไปในนานาประเทศ จะมีคุณวุฒิวิเศษยิ่งกว่ากรุงกระษัตร ๆ ทั้งปวงจะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร บ้านเมืองจะอยู่เย็นเปนศุข สมณพราหมณาจารย์เสนาบดีไพร่ฟ้าประชากรจะได้พึ่งพระเดชานุภาพ พระบวรพุทธสาสนาจะวัฒนา