หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๒)

เมื่อความเชื่อมีอยู่ว่า สุบินนิมิตรอาจจะสังหรร์บอกเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้น ก็เปนธรรมดาที่จะเกิดความปราถนาอยากทราบล่วงน่าว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปนอย่างไร ผู้ที่สังเกตการณ์แต่ปางก่อนจึงแต่งตำหรับตำราไว้สำหรับทำนายสุบินนิมิตรว่า ถ้าฝันว่าอย่างนั้น ๆ มักจะมีเหตุการณ์อย่างนั้น ๆ เพราะฉนั้น จึงมักปรากฎในหนังสือเรื่องโบราณว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงพระสุบินนิมิตรแปลกปลาดเมื่อใด ก็โปรดให้ปโรหิตโหราจารย์ผู้รู้ตำราพยาการณ์ว่าจะมีเหตุร้ายดีประการใด ดังในเรื่องรามเกียรดิ์กล่าวว่า ทศกรรฐ์ให้พิเภกทำนายฝันเมื่อจะเกิดศึกพระราม แลในเรื่องมหาเวสสันตรชาดกกล่าวว่า พระเจ้าสญไชยให้โหรทำนายพระสุบินเมื่อจะได้พบสองกุมาร ฤๅจะยกตัวอย่างที่ใกล้เข้ามากว่านั้น ดังปรากฎในเรื่องพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ทำนายพระสุบินเมื่อก่อนจะได้ทำยุทธหัตถีนั้นเปนต้น จึงเปนราชประเพณีมีสืบมาแต่โบราณ