หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๓)

ตลอดจนในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ถ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงพระสุบินนิมิตรแปลกปลาดอย่างใดแล้ว ก็โปรดให้พระราชาคณะแลราชบัณฑิตซึ่งนับว่าเปนผู้ที่ได้เล่าเรียนรู้ตำหรับตำรามากตรวจค้นตำหรับตำราทำนายพระสุบินนั้น แล้วจดวันคืนกับทั้งข้อความที่ทรงพระสุบินแลคำทำนายรักษาไว้คอยดูว่าจะมีเหตุการร์อย่างใดเกิดขึ้นฤๅหาไม่ หนังสือทำนายพระสุบินนิมิตรจึงเปนทำนองจดหมายเหตุอย่างหนึ่งซึ่งรักษาไว้ในหอหลวงเมื่อรัชกาลก่อน ๆ แต่จะมีสักกี่ฉบับทราบไม่ได้ เข้าใจว่า ประเพณีที่ให้พระราชาคณะแลราชบัณฑิตทำนายพระสุบินนิมิตรเห็นจะเลิกมาแต่ในรัชกาลที่ ๓ ด้วยปรากฎในจดหมายเหตุพระสุบินนิมิตรครั้งรัชกาลที่ ๓ ซึ่งพิมพ์ไว้ตอนท้ายสมุดเล่มนี้ว่า พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพยากรณ์เอง หาได้โปรดให้พระราชาคณะแลราชบัณฑิตทำนายไม่