หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

พยากรณ์ทำนายว่า นาวา คือ พระบารมี เปนที่พึ่งที่อาไศรยแก่สัตวโลกทั้งหลาย พระองค์จะได้เปนที่พึ่งแก่ท้าวพญามหาชนทั่วทิศานุทิศ ให้สัตวทั้งหลายล่วงข้ามเสียซึ่งทุกขต่าง ๆ แลไภยอันตรายต่าง ๆ ให้อยู่เกษมศุขทุกประเทศ ด้วยเดชานุภาพพระบรมโพธิสมภารแห่งพระองค์ ข้อซึ่งว่า พื้นเรือนนั้นเปนฟากไม้ไผ่สูงพ้นดินประมาณ ๔ ศอก น้ำที่ใต้ถุนเรือนเปียกเฉาะแฉะอยู่นั้น ทำนายว่า พระองค์จะทรงพระปรีชาญาณ เห็นโทษแห่งกระษัตรอันเสวยราชสมบัติด้วยทิษฐิมานะตัณหาทุกพระองค์ ดังพื้นเรือนไม้ไผ่ไม่มั่นคง จะได้ทรงพระกรุณาโปรดทรมานสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในสัจธรรมแลราชธรรม ให้ปรนนิบัติตามสุจริตธรรม ตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมดีขึันกว่าเก่าถึง ๓ เท่า ๔ เท่า ด้วยอานุภาพพระบวรญาณแลพรหมวิหารอันประเสริฐ ข้อซึ่งว่า คนรักษาหาอยู่บนเรือนด้วยไม่ ลงไปอยู่พื้นดินนั้น ทำนายว่า