หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑
ตอนที่ ๔ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ

ข้าพเจ้า พระยาราชวรานุกูล ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ขอเรียบเรียงรายการตามมีแต่ครั้งไปตีทัพฮ่อเมื่อณปีกุญ สัปตศก รัตนโกสินทรศก ๙๔ ข้าพเจ้ายังเปนที่พระสุริยภักดี เจ้ากรมตำรวจสนมทหารซ้าย ได้เข้ากองทัพไปกับท่านเจ้าพระยาภูธราภัยฯ ที่สมุหนายก บิดาข้าพเจ้า ซึ่งทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปนแม่ทัพใหญ่ในคราวนั้น เมื่อวันกราบถวายบังคมลา แม่ทัพนายกองได้รับพระราชทานเสื้อผ้าโต๊ะกาถาดหมากคนโททองคำแลก้าไหล่กระบี่ฝักทองเงินแลลูกประคำทองสัปทนเสื้อประคตหมวกยศทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยโดยลำดับตามบรรดาศักดิ์ทั่วหน้ากัน ครั้นณวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีกุญ สัปตศก เวลาเที่ยงแล้ว ท่านเจ้าพระยาภูธราภัย แม่ทัพใหญ่ อาบน้ำชำระกาย เหยียบใบไม้ข่มนาม แต่งตัวเต็มยศ ได้ตำหรับพิไชยสงครามเต็มที่ พอถึงเวลาฤกษ์ ก็ลงเรือกระบี่ปราบเมืองมาร พระสุรินทร์ราชเสนี กับข้าพเจ้า นายทัพนายกอง ลงเรือโขนมีกันยานายละลำพร้อมคนพายนายไพร่พลทหารซึ่งต้องเกณฑ์เข้ากองทัพมารอคอยอยู่ที่ท้ายพระตำหนักน้ำตามหน้าที ถึงเวลาบ่ายโมง ๑ กับ ๔๘ นาที ได้มหามหุติฤกษมงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงสถิตยในบรมราชานุอาสนณเรือพระที่นั่งปิกนิกทอดประทับท่าตรงหน้าพระที่นั่งชลังคณพิมาน เรือลำท่านเจ้าพระยาภูธราภัย