หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒

เลื่อนเข้าเทียบเรือพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังข์ ทรงเจิม แลประสาทพระพรไชย พระราชทานซองบุหรี่ทองคำประดับเพ็ชรซองหนึ่งแก่เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ให้โห่สามลา ถอยเรือพายออกพ้นหน้าพระที่นั่งไปเข้าโขลนทวาร แล้วยิงปืนในลำเรือกระบี่ ๖ นัดเปนกำหนด ขณะนั้น พระสุริยทรงกลดปราศจากเมฆ ในนภาลัยวิถี อสนีคำรนร้องส่งหลัง ดังจะบอกศุภนิมิตรให้เห็นได้ว่า คงมีไชยชนะฮ่อข้าศึกเปนแน่ ที่แท้ก็เพราะอำนาจพระบารมีบุญญาธิการพระราชกฤดาภินิหารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแผ่ไพศาลตลอดไปในนานาประเทศทั้งหลาย ฝ่ายพระยาสุรินทร์ราชเสนี แลข้าพเจ้า นายทัพนายกอง ก็ออกเรือตามไปเข้าโขลนทวาร พระสงฆ์สวดชยันโต พรมน้ำพระพุทธมนต์ แลพราหมณ์ซัดน้ำพิธีการทั้งนายไพร่ เรือเปนกระบวรกองทัพขึ้นไปถึงวัดเฉลิมพระเกียรติ เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ หยุดพัก เปลี่ยนกระบวรใหม่ พระยาสุรินทร์ ข้าพเจ้า นายทัพนายกอง ต่างเปลี่ยนเรือพายเปนเรือแจว คือ เรือแหวด เรือญวน เรือเป็ดบ้าง ตามกำลังพอไปได้ แต่ท่านเจ้าพระยาภูธราภัยฯ เปลี่ยนลงเรือกลไฟ ให้เรือกระบี่ตามไปภายหลัง เพื่อจะให้เปนเกียรติยศไว้ พักกองทัพอยู่ในที่นั้นคืนหนึ่ง รุ่งขึ้น เวลาเช้าย่ำรุ่งแล้ว ๔๐ นาที ออกเรือจากวัดเฉลิมพระเกียรติขึ้นไปตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ขอรวบรัดตัดระยะทางที่ยังไม่ควรกล่าว จะยืดยาวมากนัก ต่างพักผ่อนพลไพร่ไปตามระยะตามตำบลบ้านวัดหัวเมืองรายทาง เข้าปากน้ำโพแควแม่น้ำใหญ่ไป เรือกองทัพถึงเมืองพิไชยพร้อมกัน วันพุธ