หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

พระบางแล้ว เจ้านครหลวงพระบางลงมาณบ้านปากลาย ชี้แจงฟังราชการแก่ ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แลห้ามกองทัพใหญ่ไว้อย่าเพ่อให้ยกไป ก็เพราะเข้าเสบียงจะเปนที่ขัดขวาง เจ้านครหลวงพระบางมอบให้ข้าพเจ้ากับพระยาสุรินทร์รักษาบ้านเมืองอยู่พลาง รอจนเจ้าหลวงพระบางกลับไปถึงเมือง ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเข้าเสบียงพอจะไปทำการได้ไม่ฝืดเคืองขัดสน จัดแบ่งคนในกองทัพเปนกองลำเลียงขนเข้าเสบียงใส่ยุ้งฉางซึ่งตั้งไว้ตามตำบลรายทางที่จะยกไป แลรวบรวมคนเมืองสวรรคโลกที่ล้าโขแลหนีกลับมาค้างอยู่ณเมืองหลวงพระบางหลายสิบคน ๆ เมืองสวรรคโลกนี้ พระยาสุโขทัย ยังเปนที่ปลัดเมืองสวรรคโลก เปนนายกองคุมกรมการ แลผู้ว่าราชการ กรมการเมืองขึ้น ขุนหมื่น ไพร่ ยกไปตั้งอยู่ด้วยพระยาพิไชยณบ้านสอด แขวงเมืองพวน ก่อนหน้า ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ยังไม่ถึงเมืองพิไชยในสิบวัน ฝ่ายกองทัพเมืองหลวงพระบางนั้น เจ้านครหลวงพระบางให้เจ้าราชวงศ์ เดี๋ยวนี้ยังเปนที่ราชบุตร คุมเจ้าลาวเพี้ยแสนท้าวนายไพร่รวม ๘๐๐ เศษยกไปอยู่กับพระยาพิไชยแต่ก่อนแล้ว

ครั้นณวันพุธ ขึ้นค่ำหนึ่ง เดือน ๓ ปีกุญ สัปตศก เวลาบ่าย ข้าพเจ้าจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาไหว้พระแลสวดมนต์ภาวนาคิดถึงคุณบิดรมารดาครูอุปัชฌาย์พระมหากระษัตริย์ผู้ทรงพระคุณธรรมอันพิเศษ จงช่วยป้องกันสรรพเหตุภยันตราย แล้วอาบน้ำพระพุทธมนต์ชำระกายเสร็จ สวมเสื้อยืดเสื้อเชิดชั้นใน สอดถุงเท้า นุ่งแพรพื้นสีวัน