หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/40

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๙

เปนที่สองต่อกองหน้า ยกก่อนข้าพเจ้าทุกวันเหมือนเกียกกายหรือกองขันธ์ ไม่ต้องผลัดเปลี่ยนเดินกับปีกซ้ายตามธรรมเนียมเก่าก็ได้ ให้กองเมืองน่านเปนหลังดังว่านี้ ส่วนที่ไม่มีค่าย ถ้าตั้งค่าย ก็แยกออกเปน ๔ ทัพเหมือนกับจัดไว้ ต้องตั้งคนในกองทัพนั้นเอาขันธ์ทั้ง ๕ หารอย่าง ๑ ทวารทั้ง ๙ ทหารอย่าง ๑ ลัพธ์ตั้ง ๓ ฐาน ๆ กลาง ๓ คูณเปนส่วนนายกอง ๆ ตั้งลงใหม่ได้เลขลัพธ์ ตั้ง ๔ ฐาน ๆ กลาง ๓ คูณเปนส่วนนายกอง ฐานบนล่างเปนส่วนปีกซ้ายขวา กองหน้ากองหลังตั้งคูณหารดุจกัน การตั้งค่ายตามมีคนมากน้อยเปนประมาณ ทำงารเสมอคนละศอก บอกย่อ ๆ พอให้ทราบที อย่างนี้เรียกว่าเกณฑ์ทัพตรีเสนาแท้ แต่ครั้งนั้นยกจากเวียนสุย บ้านสอด ตลอดไป ไม่ได้ตั้งค่าย ให้ชักแต่เรียวหนามบ้าง วางคนเปนหมวดกองแทนค่าย หวังจะให้เล่าลือถึงฮ่อว่ามิขลาด แลไพร่พลก็จะไม่มีความประมาทหมั่นระวังระไว ทั้งจะรีบยกกองทัพไปโดยเร็ว ด้วยเข้าเสบียงจะหมด กำหนดจ่ายจากบ้านสบอี้คราวเดียว ๑๕ ทนาน รับประทานมาได้ ๑๒ วัน จะมิทันไปรบไม่ ได้ปฤกษานายทัพนายกองแลเวียนกวานพวนซึ่งหนีกองทัพฮ่อมาอยู่กับพระยาพิไชยบ้าง ตกลงพร้อมกันว่า ถ้ายกเดินทางไปอีก ๒ วัน ๓ วัน คงมีเข้าเสบียงอาหารของพวกเวียนกวานกรมการชาวเมืองพวนขุดดินฝังไว้ในหลุมหลายตำบลพอเลี้ยงคนกองทัพได้อยู่ในตำบลนั้น ๕ คืน ๔ วัน ครั้นณวันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน สัปตศก เวลาเช้า กองทัพเจ้าราชวงศเมืองหลวงพระ