หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/41

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๐

บางยก แล้วกองพระยาพิไชย พอเวลาแล้ว ๕๘ นาที กองข้าพเจ้าแลกองเจ้าอุปราชเมืองน่านยกไปโดยลำดับ สรรพด้วยศัสตราวุธกระสุนดินดำพร้อม ถึงห้วยหินลับเวลาบ่าย ๓ โมง ๓๕ นาที พักคืนหนึ่ง ข้าพเจ้าทำคำตรวจทัพสำหรับเตือนใจไพร่พลทหารตามแบบอย่างโบราณกาลต่อมา การบวงสรวงประกาศเทพยุดา ข้าพเจ้าบูชาแต่ยกออกจากเมืองพิไชยไปในเวลา ๒ ทุ่มเสมอทุกคืนมิได้ขาด กล่าวพอสังเขปเพราะโหรอยู่กับกองทัพใหญ่ไม่มีไป ครั้นบูชาเทวดาแล้ว ผู้ประกาศตรวจทัพจึงว่าขึ้นดังนี้ สิริธิติมหติเตโชไชยะ สำหรับพระพิไชยสงคราม ประพฤติ์ตามโบราณกาลก่อนมา เหล่าบรรดาทหารนอกในซ้ายขวาหน้าหลังทั้งนายไพร่ จงระฦกถึงคุณพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการ ทั้งคุณบิดามารดาอุปฌาย์ครูอาจารย์จอมขัติยซึ่งเปนที่ปกเกศป้องกันภัย ทรงพระมหากรุณาชุบเกล้าชุบกระหม่อมให้ตามฐานาศักดิ์ หวังพระราชหฤทัยต้านต่อปรปักษ์ปัจจามิตร ฝ่ายเราต้องควรคิดฉลองพระเดชพระคุณ จงมีความอุสาหเกื้อหนุนอย่าเกียจคร้าน หมั่นช่วยรับราชการอย่าขี้ขลาด อย่าได้หมิ่นประมาทแก่สงคราม ผลัดปันกันนั่งยามตีเกราะเคาะฆ้องกองไฟ ที่ช่องตรอกซอกทางอย่าวางใจ ทั้งค่ายคูคนเข้าออกนอกในดูให้ถ้วนถี่ อย่าละทิ้งหน้าที่ได้รักษา อีกเครื่องพิไชยยุทธสรรพศัสตรากระบวรรบ จงตรวจเตรียมไว้ให้ครบตามตำแหน่ง ปืนคาบศิลาชนวนทองแดงปืนอินฟินปืนหามแล่นลูกดินแลปืนใหญ่ แส้สากควงค้อนไขเขนงชุดเต้าดินหู ปืนบรรจุท้ายแฝดคู่ปืนโก