หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/42

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๑

ทุกชนิด ปืนสะไนเดอปืนวินชิสเตอร์ปืนเฮนรี ปัสตันคันชีบมีพร้อม สำหรับขนมปังทั้งไถ้เข้าตากกับกระติกน้ำ ดาบหอกแหลนหลาวง้าวทวนประจำอย่าห่างตัว อย่าง่วงเหงาเมามัวมิเปนการ จงตั้งจิตรคิดอาจหาญให้เข้มขัน อนึ่ง ช้างม้าเครื่องพาหะนะนั้น หมั่นตรวจตราผูกไว้ให้แน่นหนาประจำที่ ถ้าเห็นข้าศึกไพรีแปลกปลอมมา ถ้าแลเขาน้อยกว่าเร่งจับเอา ถ้าเขามากกว่าเราให้โห่ร้อง ทั่วทุกด้านทุกกองชาวทหารทั้งหลายเอย อิปิโสหยุดคำลงแล้ว ลูกทัพนายกองรับว่าภะคะวา พร้อมทั่วกันตีเกราะเคาะไม้เสียงสนั่นนฤนาท ได้ประกาศตรวจทัพทั้ง ๔ ด้าน การเปนต้นแต่ที่นั้นทุกคืนไป รุงขึ้น วันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ เวลาเช้าโมง ๑ กับ ๔๒ นาที ยกกองทัพออกจากห้วยหินลับไป พ้นเขตรเวียนไนสุย เข้าแขวงเวียนท้าย ถึงวัดบ้านทุ้มเวลาบ่าย ๒ โมง ๒๐ นาที พักคืนหนึ่ง

ณวันศุกร แรม ๙ ค่ำ เวลาเช้าโมงหนึ่ง ๔๐ นาที ยกแต่บ้านทุ้มไป ๓ ชั่วโมงครึ่ง ถิ่นที่ข้ามน้ำงึมข้างตอนปลายลึก ๒ ศอก แคบประมาณ ๑๐ ศอกเศษ เปนเขตรแขวงเวียนแสงกับเวียนท้ายต่อกัน น้ำนั้นตอนข้างใต้ต่อลงมาหลายคืนวันที่เรือแพเดินได้ กว้างประมาณ ๒ เส้น ลึกซึ้งใสไหลตกลงลำแม่น้ำของฝั่งตวันออกตรงข้ามฟากตวันตกข้างโน้น ณบ้านโพนแพงแขวงเมืองโพนพิสัย ต้นยอดน้ำขึ้นไปอยู่หนองเป็ดเวียนคังทางเดิน ๔ คืน เมื่อข้าพเจ้าไปถึง ให้คนลงหยั่งกลางหนองน้ำตืนศอกคืบกว่า วัดปากหนองกว้างวาหนึ่งยาว ๒ วา ซึ่งว่านี้จะให้เห็นได้ว่า พื้นแผ่นดินแขวงเมืองพวนสูงกว่าหัวเมืองลาวฝ่ายตวันออกมาก