หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

โดยลำดับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ จน พ.ศ. ๒๔๕๖ รวมเวลาแต่รับราชการทหารอยู่ในมณฑลราชบุรีได้ ๑๖ ปี มามีโรคเกิดที่เท้าทำให้ทุพลภาพลงไม่แขงแรงพอจะทำราชการได้สดวกต่อไป ได้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ทรงเสียดายความสามารถของพระยาพหลฯ ทรงพระราชดำริห์ว่า สติปัญญายังดีอยู่ พอจะทำราชการฝ่ายพลเรือนต่อไปได้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสิมาว่าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพหลฯ ย้ายมารับราชการพลเรือน พระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๔ กันยายน เปนที่พระยากำแหงสงคราม รามราชภักดี พิริยะพาหะ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสิมา แลโปรดให้คงมียศฝ่ายทหารเปนนายพลตรีแลราชองครักษ์พิเศษด้วย

พระยากำแหงสงคราม นพ ขึ้นไปรับราชการพลเรือนที่มณฑลนครราชสิมาอยู่ ๖ ปี ปรากฎเกียรติคุณที่ในมณฑลนครราชสิมาเหมือนกับที่ปรากฎมาในมณฑลราชบุรีแต่ก่อนแทบทุกประการ คือ ที่มีความโอบอ้อมอารีแก่ผู้น้อยเปนต้น ข้าราชการผู้น้อยตลอดจนราษฎรพากันนิยมนับถือทั่วไป ก็เปนเหตุให้บังคับบัญชาการงานได้สดวก สามารถจะให้ราชการดำเนินไปในทางความเจริญเรียบร้อยสมดังพระราชประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศขึ้นเปนนายพลโทเปนบำเหน็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙