หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วิจาราเปตฺวา สปถํ ตํ ญตฺวา สงสัย จึงใช้ให้ราชบุรุษไปสืบข่าว
สุรพลโยเธ วิจาราเปตฺวา สึฆํ ทราบความว่า พระเจ้านครสโตงค์
เตปิ อุยฺยุตฺตคโต อนฺตรามคฺเค เปนขบถ จึงให้จัดแจงเกณฑ์พล
ตสฺส ตํ ราสีทพฺพํ ปสฺสิตฺวา ทหารรีบยกกองทัพไป ครั้นไปถึง
กุทฺโธ สึฆํ ราสีทพฺพนายเก ท่ามกลางมรคา ได้เห็นกองทัพพระ
อาณาเปตฺวา อุยฺยุตฺโต ตสฺส เจ้านครสโตงค์มาตั้งอยู่ ก็ทรง
ราสีทพฺพํ ปหรติ. พระพิโรธ เร่งให้นายทัพนายกอง
ยกพลออกโจมตีกองทัพพระเจ้า
นครสโตงค์.

 3 โส ราชปุตฺโต เต ราสี–  ราชบุตรพระเจ้านครสโตงค์ก็
ทพฺพนายเก จ สุรพลโยเธ จ ให้นายทัพนายกองพลทหารที่กล้า
อาณาเปตฺวา เตปิ สุรโยเธ อุยฺ– แขงเข้าสู้รบกับกองทัพพระเจ้า
ยุตฺโต ปวิฏฺโฐ ปหราเปตฺวา นครเชียงราย ฆ่าฟันรี้พลโยธา
ตสฺสราสีทพฺพํ[วซ 1] ยุชฺฌิตฺวา เต ทหารของพระเจ้านครเชียงรายล้ม
โยเธ ตสฺส มหนฺเต มรนฺเต ตายลงเปนอันมาก.
ฆาฏาเปตฺวา ปหราเปติ.

 4 โส ราชา เต พลนิกาเย  พระเจ้านครเชียงรายได้เห็น
มหนฺเต มรนฺเต จ ปลายนฺเต พลนิกายของพระองค์บางพวกล้ม
จ ทิสฺวา อุตฺราสนฺโต ภีโต ตาย บางพวกแตกหนีไปเปนอัน
ภิชฺชนฺโต ปลายติ. มาก ก็สดุ้งตกพระไทยกลัว แล้ว
แตกหนีไป.

  1. สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพน (2475, น. 2) ว่า "ตสฺส ราสีทพฺพํ"