หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ผนวชเปนสามเณร ได้ทรงอาราธนาให้ท่านแต่ง ส่วนหนังสือเรื่องจุลยุทธการวงศ์นั้นเปนเรื่องพระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา เริ่มแต่เรื่องสกุลวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองเปนต้นมา จะเปนหนังสือกี่ผูกจบหาทราบไม่ เพราะได้มาแต่ผูกสองผูกเดียว แต่พอเห็นได้ว่า สมเด็จกรมพระปรมานุชิตฯ ได้ทรงแปลมาลงในหนังสือพระราชพงษาวดารจริงดังกล่าวกัน แต่ทรงแก้ไขไปจากของสมเด็จพระวันรัตนบ้าง เรื่องประวัติของหนังสือมหายุทธการวงศ์แลจุลยุทธการวงศ์รู้ได้เพียงเท่านี้

กรรมการหอพระสมุดฯ เห็นว่า หนังสือ ๒ เรื่องนี้นับว่า เปนหนังสือสำคัญในจำพวกหนังสือโบราณคดี เพราะขึ้นชื่อฦๅนามมาแต่ก่อนแลสืบหาได้ด้วยยากดังกล่าวมาแล้ว สมควรจะแปลออกเปนภาษาไทย แลพิมพ์รักษาฉบับไว้อย่าให้สูญเสีย จึงได้ขอแรงให้พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) เปรียญ แปลเปนภาษาไทย แลหาโอกาศที่จะพิมพ์อยู่ พอมหาอำมาตย์ตรี พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี จิตร ณสงขลา มาแจ้งความแก่กรรมการหอพระสมุดฯ ว่า พร้อมใจกันกับคุณหญิงจินดาภิรมย์จะใคร่พิมพ์หนังสือสักเรื่อง ๑ เปนของแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลโท พระยาพหลโยธินฯ (นพ พหลโยธิน) บิดาของคุณหญิงจินดาภิรมย์ ขอให้กรรมการหอพระสมุดฯ ช่วยเลือกเรื่องหนังสือให้ ข้าพเจ้าจึงได้ขอให้พิมพ์เรื่องจุลยุทธการวงศ์ ด้วยเห็นว่า เปนหนังสือสำคัญอันสมควรจะพิมพ์ในการกุศล แลเชื่อว่า คงจะมีผู้พอใจที่จะได้เห็นหนังสือเรื่องนี้มากด้วยกัน ว่าด้วยประวัติหนังสือจุลยุทธการวงศ์แล้ว ทีนี้จะว่าด้วยเรื่องประวัติของพระยาพหลโยธินฯ ผู้มรณภาพต่อไป.