หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เรียนอยู่ปีเดียวก็สอบวิชาได้ตลอดหลักสูตรของโรงเรียนซึ่งตั้งเปนแบบในสมัยนั้น จึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนนายร้อยตรีทหารบกเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑ แลเปนผู้บังคับหมวดนักเรียนในโรงเรียนนายร้อยต่อมา.

ใน พ.ศ. ๒๔๓๑ นั้นเอง เมื่อถึงปลายปี ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา แต่เมื่อยังทรงพระนามว่า พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณปัณฑิต เปนข้าหลวงใหญ่เสด็จไปประจำราชการอยู่ณะเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนั้น โปรดให้กรมยุทธนาธิการจัดนายทหารบกขึ้นไปเปนครูฝึกหัดทหารซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ด้วย กรมยุทธนาธิการเสาะหานายทหารที่ได้ฝึกหัดอบรมในวิชาชั้นใหม่แลกอปด้วยอัธยาศรัยอันสมควรจะไว้วางใจให้ไปทำการณะที่ไกลมิให้เสียเกียรติยศทหารบก จึงได้เลือกนายร้อยตรี นพ ซึ่งเห็นว่า หลักแหลมอยู่ในนายทหารรุ่นใหม่ในเวลานั้น ให้ไปรับราชการที่เมืองเชียงใหม่ด้วยคน ๑ ไปรับราชการอยู่ ๒ ปีจึงได้กลับลงมากรุงเทพฯ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ในปีที่กลับลงมานั้น ประจวบเวลาโปรดฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักดิมนตรี แสง ชูโต แต่เมื่อยังเปนพระยา เปนข้าหลวงปราบปรามโจรผู้ร้ายทางหัวเมืองตวันออก เจ้าพระยาสุรศักดิทูลขอนายร้อยตรี นพ ไปรับราชการด้วย จึงต้องไปรับราชการหัวเมืองอิกคราว ๑ ในเวลาติด ๆ กัน คราวนี้ ได้ไปจนถึงเมืองสุวรรณภูมิในมณฑลร้อยเอ็จบัดนี้ รับราชการในกองข้าหลวงปราบผู้ร้ายอยู่ปี ๑ จึงได้กลับคืนมารับราชการทหารบกในกรุงเทพฯ